#yeşilaymunazara

Daha önce Yeşilay Munazara yarışmasına katıldıysanız veya bu yıl katılmayı düşünüyorsanız sosyal medyada bizimle paylaşmayı unutmayın.

KAYIT ALMA SÜRECİ TAMAMLANMIŞTIR

ÖDÜLLER

Bölge Şampiyonları
Bölge Şampiyonu - 10.000 TL
Finalist Takımlar - 6.000 TL
En İyi Konuşmacı - 4.000 TL

Türkiye Şampiyonları
*Türkiye finali ödül miktarları daha sonra belirlenecektir.

GALERİ
YEŞİLAY MÜNAZARA YARIŞMASI

İLETİŞİM

Adres
Yeşilay Genel Merkezi - Sepetçiler Kasrı - Kennedy Cad. No: 3 Sarayburnu, PK:34110, Fatih / İSTANBUL

Telefon
0212 527 16 83

E-Posta
munazara@yesilay.org.tr

Bizi Takip Edin

YEŞİLAY MÜNAZARA TURNUVASI AYDINLATMA METNİ

YEŞİLAY MÜNAZARA TURNUVASI AYDINLATMA METNİ

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda "Ad-soyad, aile bilgileri, mail adresi, öğrenim gördüğü okul, yaşanılan il-ilçe, cep telefonu, imza" gibi kişisel verileriniz, tarafınıza bağımlılık eğitiminin verilmesi, eğitime ve münazara turnuvasına katılım sağlanması, bu kapsamda gerekli diğer işlemlerin yapılması, tarafınızla iletişime geçilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-c ve 5/2-f maddesindeki bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri uyarınca işlenecektir.

Ayrıca Yeşilay Münazara turnuvasının eğitim aşamaları Zoom uygulaması üzerinden çevrim içi, yarışma aşamaları ise hem çevrim içi hem yüz yüze gerçekleştirilecek olup, bu kapsamda “görsel ve işitsel verileriniz” işlenecektir. Görsel ve işitsel verileriniz, münazaranın kayıt altına alınarak tümünden herkesin faydalanabilmesi ve Yeşilay etkinliklerinin tanıtımının yapılabilmesi amacıyla Yeşilay’a ait tüm sosyal medya hesaplarında yayınlanabilmesi ve daha sonrasında tüm ilgililerin izleyebilmesi amacıyla  işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Uzaktan eğitim ve görüşme amacıyla kullanılan yazılımların birçoğunun bulut hizmet sağlayıcıları aracılığıyla hizmet verdiğinden ve bu yazılımlara ait veri merkezlerinin yurt dışında olmasından dolayı yurt dışına veri aktarımı söz konusu olabileceğinden, tarafımızla paylaştığınız tüm verilerin KVKK 9. maddesindeki şartlara uygun olarak aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, kişisel verilerinizi oluşturduğu münazara kayıt formu üzerinden toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz bir araya getirilmektedir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz yukarıdaki hukuki sebepler uyarınca kanuni zaman aşımı süreleri boyunca işlenecektir. Açık rızanıza dayalı olarak izin verdiğiniz kişisel verileriniz ise açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecek ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne başvurarak;
* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
* İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
* İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kanun’un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
* Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne iletmeniz durumunda Türkiye Yeşilay Cemiyeti talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için “https://yesilay.org.tr/tr” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.
 
YEŞİLAY MÜNAZARA TURNUVASI AÇIK RIZA METNİ
Yeşilay Münazara Turnuvası’na katılmak suretiyle Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne verdiğim tüm kişisel verilerimin (özellikle görsel ve işitsel kayıtlar yönünden), turnuvanın tamamının kayıt altına alınarak bütün ilgililerin daha sonrasında izleyip faydalanabilmesi; Yeşilay etkinliklerinin tanıtımının yapılabilmesi amacıyla Yeşilay’ın tüm sosyal mecralarında (YouTube, Instagram, yeşilay.org.tr., Twitter, vb.) aleni olarak paylaşılabileceğine, ayrıca 9. maddeye uygun olarak yurt dışına aktarılabileceğine, aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.
 
Yukarıda belirtilen veri işleme ve aktarma kurallarını kabul ettiğimi ve bunlara bağlı olarak Yeşilay Münazara Turnuvası’na katılım göstermeyi taahhüt ederim.